Kirkkomusiikkiliiton tuen maksatus - Toteutunut tapahtuma/koulutus

Tuen saaja

kirkkomusiikkipiiri, seurakunta, yhdistys

Tapahtuman nimi

Tapahtuman ajankohta

Osallistujamäärä

Kuvaus tapahtuman onnistumisesta

Kustannukset

Erittele kustannukset omille riveilleen esim. kouluttajapalkkiot, matkakulut, päivärahat, materiaalit, ruokailut

Tulot

Osallistumismaksutulot, avustukset (Kirkkomusiikkiliitto, Opintokeskustuki, yms.)

Muita tietoja

Yhteyshenkilöt nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Tili jolle tuki maksetaan

Tilinhaltija